Glovo
in association with Ferrer&Ojeda

Wybierz rodzaj roszczenia

Świadczenia na dziecko
Złóż wniosek
Glovo rider.

Czy doznałeś wypadku?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Korzystaj ze wszystkich zabezpieczeń i zalet bycia członkiem społeczności Glovo.

Jeśli uległeś wypadkowi 14 kwietnia lub wcześniej
Złóż wniosek
Jeśli uległeś wypadkowi 5 kwietnia i później

Wybierz rodzaj roszczenia

Świadczenia na dziecko
Złóż wniosek

W skrócie o Twoim ubezpieczeniu

 • zwrot Twoich wydatków na leczenie, w tym leczenie stomatologiczne,
 • odszkodowanie za niektóre złamania, zwichnięcia i skręcenia,*
 • dzienne świadczenie w przypadku utraty zdolności do pracy wskutek wypadku, do 30 dni,
 • odszkodowanie w przypadku śmierci, trwałej lub częściowej niepełnosprawności,
 • zasiłek na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem, w tym kosztu pogrzebu,
 • odszkodowanie dla Twojej rodziny na wypadek śmierci
 • za koszty leczenia, które poniesiono ponad 30 dni po wypadku,
 • za te rodzaje złamań, zwichnięć i skręceń, które nie są objęte ubezpieczeniem,
 • jeśli nie możesz pracować po wypadku – za pierwsze 7 dni tymczasowej niezdolności do pracy,
 • jeśli byłeś pod wpływem substancji odurzających (np. alkoholu lub narkotyków),
 • jeśli spowodowałeś wypadek umyślnie,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim,
 • za twoje szkody materialne (np. zniszczony telefon lub rower).
Section separator

Zabezpiecz swoje dochody

If the accident results in a disability that prevents you from performing your current activity, the insurance will cover the benefit amount indicated in the policy. You will receive compensation starting from the eighth day of temporary or total incapacity for work.

Koszty leczenia w razie wypadku

Jeśli podczas korzystania z aplikacji Glovo poślizgniesz się, spadniesz z roweru, ulegniesz wypadkowi samochodowemu albo doznasz złamania ręki lub nogi, ubezpieczyciel pokryje odpowiedni procent kwoty świadczenia wskazanej w polisie.

Świadczenie: do € 2,500.00
 • Koszty leczenia szpitalnego
 • Koszt wizyt lekarskich
 • Koszty leków
 • Koszt prześwietleń
 • Zabiegi chirurgiczne i badania lekarskie
 • Leczenie stomatologiczne w nagłych wypadkach

Złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ubezpieczenie pokryje koszty leczenia do maksymalnej wysokości świadczenia wskazanej w polisie, jeśli wydatki zostały poniesione w ciągu 30 dni od daty wypadku.

Świadczenie: do € 3,000.00
Nie wszystkie złamania są objęte ubezpieczeniem – szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 • koszty związane ze złamaniem
 • zwichnięcie lub skręcenia
 • zakup/wypożyczenie niezbędnego sprzętu medycznego (np. kule, specjalne buty ortopedyczne itp.)

Ochrona dochodów

Twoje ubezpieczenie wypadkowe zapewni Ci wsparcie finansowe, jeśli na skutek wypadku podczas korzystania z aplikacji Glovo nie będziesz w stanie podjąć swojej aktywności. Zakwaterowanie, opłaty, badania, lekarstwa... Po wypadku rachunek za pobyt w szpitalu może szybko osiągnąć niebotyczne kwoty. Dzięki szerokiemu zakresowi tego ubezpieczenia nie musisz się już o to martwić.

Świadczenie: € 20.00 dziennie, płatne przez maksymalnie 30 dni
 • Koszty związane ze złamaniem

W przypadku choroby

Jeśli w wyniku choroby wystąpi u ciebie niepełnosprawność, która uniemożliwi Ci korzystanie z aplikacji kurierskiej, firma ubezpieczeniowa wypłaci kwotę świadczenia określoną w tabeli polisy. Odszkodowanie otrzymasz od ósmego dnia czasowej całkowitej niezdolności do pracy.

Świadczenie: maksymalnie € 20.00 za dzień, płatne maksymalnie przez 30 dni.
 • Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest realizacja co najmniej 30 dostaw za pośrednictwem aplikacji w ciągu ostatnich 8 tygodni przed wystąpieniem choroby
 • Jeśli korzystasz z aplikacji Glovo od ponad 60 dni: € 20.00 dziennie lub 75% Twojego średniego wynagrodzenia (w zależności od tego, która wartość jest niższa), do 30 dni
 • Jeśli korzystasz z Glovo przez mniej niż 60 dni, € 10.00 dziennie, do 30 dni

Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci:

za koszty leczenia, które poniesiono ponad 30 dni po wypadku za koszty leczenia, które poniesiono ponad 30 dni po wypadku
za te rodzaje złamań, zwichnięć i skręceń, które nie są objęte ubezpieczeniem za te rodzaje złamań, zwichnięć i skręceń, które nie są objęte ubezpieczeniem
jeśli nie możesz pracować po wypadku – za pierwsze 7 dni tymczasowej niezdolności do pracy jeśli nie możesz pracować po wypadku – za pierwsze 7 dni tymczasowej niezdolności do pracy
jeśli byłeś(-aś) pod wpływem substancji odurzających (np. alkoholu lub narkotyków) jeśli byłeś(-aś) pod wpływem substancji odurzających (np. alkoholu lub narkotyków)
jeśli spowodowałeś(-aś) wypadek umyślnie jeśli spowodowałeś(-aś) wypadek umyślnie
za szkody materialne (np. zniszczony telefon lub rower) za szkody materialne (np. zniszczony telefon lub rower)
Section separator

Jeśli korzystasz z Glovo przez mniej niż 60 dni, € 10.00 dziennie, do 30 dni

To ubezpieczenie zabezpiecza finansowo Twoich bliskich w razie Twojej śmierci wskutek wypadku. Chroni cię ono również w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem.

Śmierć w wyniku wypadku

Suma ubezpieczenia pomaga finansowo zabezpieczyć przyszłość najbliższych i utrzymać standard życia Twojej rodziny.

 • W razie śmierci w wyniku wypadku. Świadczenie: € 26,500.00
 • Pokrycie przez okres do jednego roku. Świadczenie: € 26,500.00
 • Renta sieroca. Świadczenie: € 13,250.00
 • Koszty pogrzebu. Świadczenie: € 3,000.00

Transport zwłok i towarzyszący członkowie rodziny

Transport zwłok do kraju pochodzenia w przypadku śmierci lub całkowitej niepełnosprawności. Ubezpieczenie obejmuje również koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej w szpitalu (w przypadku hospitalizacji trwającej co najmniej 7 dni) oraz w przypadku konieczności transportu zwłok.

Świadczenie z tytułu transportu zwłok: € 250.00 dziennie (maks. 5 dni)
Zasiłek za odwiedziny rodziny w szpitalu: € 150.00 dziennie (maks. 10 dni)
 • Repatriacja
 • Towarzyszący członkowie rodziny

Pomoc prawna

Koszty honorariów adwokackich oraz ewentualnych roszczeń są objęte ubezpieczeniem.

Świadczenie: € 5,000.00
 • Pomoc prawna

Dodatkowe korzyści

Jeśli zostaniesz rodzicem?

Narodziny lub adopcja dziecka to zazwyczaj jeden z najlepszych momentów w życiu. Jednak z finansowego punktu widzenia nie zawsze jest to łatwe. Niestety, zdarzają się także trudne sytuacje i uważamy, że naszą rolą jest obecność w tych poważnych chwilach i innych problemach, wraz ze wsparciem finansowym.

Świadczenia: do 680 euro na dziecko lub w przypadku porodu mnogiego
 • Narodziny / Narodziny mnogie
 • Adopcja
 • Poronienie
 • Pozamedyczne koszty opieki nad dzieckiem
 • Opieka nad dziećmi
 • Depresja poporodowa

W jakich sytuacjach nie płacimy, jeśli zostaniesz rodzicem?

 • Jeśli nie korzystałeś z aplikacji Glovo i nie przepracowałeś średnio co najmniej 30 godzin miesięcznie w ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 • Jeśli dwóch kurierów wspólnie wychowuje dziecko,. pełne świadczenie zostanie wypłacone tylko raz
 • Maksymalnie 1 wniosek na 12 miesięcy
 • Wnioski powstałe w ciągu pierwszych 6 miesięcy świadczenia usługi nie są pokrywane

Pilne wydatki

Niektóre sytuacje wymagają natychmiastowego działania z Twojej strony, a to może szybko okazać się kosztowne. Pod pewnymi warunkami pomożemy Ci pokryć część lub całość wydatków poniesionych w nagłych wypadkach.

Świadczenia: do 340 euro
Odszkodowanie nie jest potrącane ze "standardowej" ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, która jest świadczeniem dodatkowym.
 • Śmierć lub trwałe inwalidztwo w wyniku wypadku podczas korzystania z aplikacji Glovo
 • Wszelkie pilne wydatki (zaliczka na pogrzeb, koszty pogrzebu itp.)

W jakich sytuacjach nie ponosimy kosztów nagłych wypadków?

 • Jeśli nie korzystałeś z aplikacji Glovo przez co najmniej 10 godzin w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Potrzebny będzie co najmniej jeden dokument, aby zakończyć wydarzenie (np. akt zgonu)

Całkowita lub częściowa trwała niepełnosprawność

Jeżeli w następstwie wypadku ulegniesz trwałej niepełnosprawności, ubezpieczenie wypłaci kwotę świadczenia wskazaną w polisie.

Całkowita trwała niepełnosprawność
Świadczenie: € 26,500.00
Częściowa trwała niepełnosprawność
Świadczenie: do € 26,500.00

Częściowa trwała niepełnosprawność

Całkowita utrata ręki lub dłoni 100%
Całkowite upośledzenie ruchu ramienia 30%
Całkowite upośledzenie ruchu w łokciu lub nadgarstku 20%
Całkowita utrata kciuka lub palca wskazującego 30%
Utrata trzech palców innych niż kciuk lub palec wskazujący 30%
Utrata kciuka i jednego palca, poza palcem wskazującym 30%
Utrata trzech palców, w tym kciuka lub palca wskazującego 30%
Utrata palca wskazującego i innego palca, poza kciukiem 30%
Utrata kciuka 30%
Utrata palca wskazującego 30%
Utrata palca środkowego, serdecznego lub małego 30%
Utrata dwóch spośród ostatnio wymienionych palców 30%
Utrata nogi powyżej kolana 100%
Utrata nogi poniżej kolana lub utrata stopy 50%
Częściowa amputacja stopy, w tym wszystkich palców u nóg 50%
Całkowita głuchota w jednym uchu 50%
Usunięcie dolnej szczęki 30%
Niezagojone złamanie nogi lub stopy 25%
Nieskonsolidowane złamanie rzepki 20%
Całkowite upośledzenie ruchu w biodrze lub kolanie 20%
Skrócenie kończyny dolnej o co najmniej 5 cm 15%
Utrata dużego palca 10%
Całkowita utrata jednego oka lub ograniczenie widzenia obuocznego o połowę 80%
Section separator

Czy masz jakieś pytania?

Odpowiedź prawdopodobnie znajduje się już w sekcji często zadawanych pytań.