Glovo
in association with Ferrer&Ojeda
Podnesite odštetni zahtev
Glovo rider.

Jeste li doživjeli nesreću?

Tu smo da vam pomognemo

Uživajte u zaštiti i prednostima članstva u zajednici Glovo.

Ako ste doživjeli nesreću 14. aprila ili ranije
Podnesite odštetni zahtev
Ako ste doživjeli nesreću 15. aprila ili kasnije
Podnesite odštetni zahtev

Ukratko o vašem osiguranju

 • Vaše troškove lečenja, uključujući i stomatološko lečenje
 • Naknadu za neke vrste preloma, iščašenja i istegnuća
 • Dnevnu odštetu u trajanju do 30 dana ako ne možete da radite posle nezgode
 • Odštetu u slučaju smrti, trajnog invaliditeta ili delimičnog invaliditeta
 • Odštetu za troškove sahrane, uključujući cenu sahrane
 • Odštetu vašoj porodici u slučaju vaše smrti
 • Troškove lečenja koji nastanu više od 30 dana posle nezgode
 • Nisu sve vrste preloma, iščašenja i istegnuća pokrivene
 • Ako ne možete da radite posle nezgode, prvih 7 dana vaše privremene nesposobnosti za rad
 • Ako ste bili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci (npr. alkohola ili narkotika)
 • Ako ste namerno izazvali nezgodu
 • Štetu koju ste naneli trećim licima
 • Materijalnu štetu koju ste vi pretrpeli (npr. oštećenje telefona ili bicikla)
Section separator

Vaši prihodi su zaštićeni u slučaju nezgode

Ukoliko nakon nezgode steknete invaliditet koji vas sprečava da obavljate svoju delatnost, osiguranje će pokriti sumu osiguranja naznačenu u polisi. Naknadu ćete dobiti osmog dana od nastanka privremenog potpunog invaliditeta.

Troškovi lečenja u slučaju nezgode

Ako se okliznete, padnete sa bicikla ili vam se desi automobilska nezgoda i polomite ruku ili nogu dok koristite aplikaciju Glovo, osiguravajuće društvo će pokriti određeni procenat sume osiguranja naznačene u polisi.

Suma osiguranja: do din 235,166
 • Troškovi bolničkog lečenja
 • Troškovi poseta lekara
 • Troškovi za lekove
 • Troškovi rendgenskog snimanja
 • Hirurški zahvati i lekarski pregledi
 • Hitan stomatološki tretman

Prelomi, iščašenja i uganuća

Osiguranje će pokriti iznos do maksimalne sume osiguranja naznačene u polisi za sledeće medicinske troškove ako su se dogodili u roku od 30 dana od datuma nezgode.

Suma osiguranja: do din 235,166
Osiguranje ne pokriva sve prelome; dodatne detalje pročitajte u Uslovima i odredbama.
 • troškovi vezani za prelom
 • iščašenje ili uganuća
 • kupovina i/ili iznajmljivanje neophodne medicinske opreme (npr. štake, specijalne čizme za imobilizaciju kod preloma itd.)

Štiti vaše prihode

Osiguranje od nezgode vam pruža podršku za prihode u slučaju da niste u mogućnosti da obavljate svoju delatnost nakon nezgode dok ste povezani na aplikaciju Glovo i koristite je. Troškovi smeštaja, naknade, analize, lekovi... Troškovi bolničkog lečenja mogu da narastu do vrtoglave sume u slučaju nezgode. Zahvaljujući opsežnom pokriću ovim osiguranjem, više ne morate da brinete o tome.

Suma osiguranja: din 1,764 dnevno, isplaćuje se najduže 30 dana
 • Troškovi vezani za prelom

Osiguravajuće društvo neće platiti:

Medicinske troškove nastale više od 30 dana nakon nezgode Medicinske troškove nastale više od 30 dana nakon nezgode
Nisu pokrivene sve vrste preloma, iščašenja i uganuća Nisu pokrivene sve vrste preloma, iščašenja i uganuća
U slučaju sprečenosti za rad nakon nezgode, prvih 7 dana privremenog invaliditeta U slučaju sprečenosti za rad nakon nezgode, prvih 7 dana privremenog invaliditeta
Ako ste bili pod dejstvom supstanci (npr. alkohola ili droga) Ako ste bili pod dejstvom supstanci (npr. alkohola ili droga)
Ako ste namerno izazvali nezgodu Ako ste namerno izazvali nezgodu
Oštećenje imovine (npr. polomljen ili pokvaren telefon ili bicikl) Oštećenje imovine (npr. polomljen ili pokvaren telefon ili bicikl)
Section separator

Finansijska zaštita za vašu porodicu

Ovo osiguranje obezbeđuje finansijsku zaštitu vašim bližnjima u slučaju smrti nakon nezgode. Ovo osiguranje vas takođe štiti u slučaju potpunog ili delimičnog invaliditeta usled nezgode.

Smrt usled nezgode

Osigurana suma doprinosi finansijskoj zaštiti budućnosti vaših bližnjih i održavanju životnog standarda vaše porodice.

 • U slučaju smrti prilikom nezgode. Suma osiguranja: din 2,116,495
 • Pokriće do godinu dana kasnije. Suma osiguranja: din 2,116,495
 • Penzija za siročad. Suma osiguranja: din 1,058,247
 • Troškovi sahrane. Suma osiguranja: din 352,749

Repatrijacija. Članovi porodice u pratnji

Repatrijacija u vašu zemlju porekla u slučaju smrti ili totalnog invaliditeta. Osiguranje pokriva i troškove smeštaja pratioca u bolnici (u slučaju hospitalizacije u trajanju od najmanje 7 dana) i/ili u slučaju repatrijacije.

Suma osiguranja za repatrijaciju: din 29,396 dnevno (najduže 5 dana)
Novčana pomoć za posetu člana porodice u bolnici: din 17,637 dnevno (najduže 10 dana)
 • Repatrijacija
 • Članovi porodice u pratnji

Pravna pomoć

Pravnički troškovi za vašu odbranu i eventualno podnošenje odštetnih zahteva su pokriveni osiguranjem.

Suma osiguranja: din 587,915
 • Pravna pomoć

Potpuni ili delimični trajni invaliditet

Ako usled nezgode zadobijete trajni invaliditet, osiguranje će pokriti sumu osiguranja naznačenu u polisi.

Trajni potpuni invaliditet
Suma osiguranja: din 2,116,495
Trajni delimični invaliditet
Suma osiguranja: do din 2,116,495

Trajni delimični invaliditet

Potpuni gubitak ruke ili šake 100%
Potpuni gubitak pokretljivosti ramena 30%
Potpuni gubitak pokretljivosti lakta ili zgloba šake 20%
Potpuni gubitak palca ili kažiprsta 30%
Gubitak tri prsta, osim palca ili kažiprsta 30%
Gubitak palca i još jednog prsta, osim kažiprsta 30%
Gubitak tri prsta, uključujući palac ili kažiprst 30%
Gubitak kažiprsta i još jednog prsta, osim palca 30%
Gubitak palca 30%
Gubitak kažiprsta 30%
Gubitak srednjeg, domalog ili malog prsta 30%
Gubitak dva poslednja 30%
Gubitak natkolenice 100%
Gubitak potkolenice ili stopala 50%
Delimična amputacija stopala sa svim prstima 50%
Potpuni gubitak sluha na jednom uhu 50%
Odstranjivanje donje vilice 30%
Nezarasli prelom noge ili stopala 25%
Nekonsolidovani prelom patele (čašice) 20%
Potpuni gubitak pokretljivosti kuka ili kolena 20%
Skraćivanje donjeg ekstremiteta od bar 5 cm 15%
Pérdida del dedo gorGubitak nožnog palcado del pie 10%
Potpuni gubitak oka ili upola smanjen binokularni vid. 80%
Section separator

Imate li pitanja?

Odgovor se verovatno već nalazi u našim čestim pitanjima.