Glovo
in association with Ferrer&Ojeda

Odaberite vrstu zahtjeva

Pogodnosti za djecu
Podnesi zahtjev
Glovo rider.

Jeste li doživjeli nesreću?

Tu smo da vam pomognemo

Uživajte u zaštiti i prednostima članstva u zajednici Glovo.

Ako ste doživjeli nesreću 14. aprila ili ranije
Podnesi zahtjev
Ako ste doživjeli nesreću 15. aprila ili kasnije

Odaberite vrstu zahtjeva

Pogodnosti za djecu
Podnesi zahtjev

Ključne informacije o vašem osiguranju

 • Vaše medicinske troškove, uključujući stomatološki tretman
 • Nadoknadu za neke prelome, iščašenja i uganuća
 • Dnevnu odštetu za do 30 dana u slučaju da ne možete da radite nakon nesreće
 • Odštetu u slučaju smrti, trajne ili djelimične invalidnosti
 • Odštetu za troškove sahrane, uključujući cijenu sahrane
 • Odštetu za vašu porodicu u slučaju smrti
 • Medicinske troškove koji su nastali više od 30 dana nakon nesreće
 • Nijesu obuhvaćene sve vrste preloma, iščašenja i uganuća
 • Ako ne možete da radite nakon nesreće, prvih 7 dana vaše privremene nesposobnosti
 • Ako ste bili pod uticajem (npr. alkohol ili droga)
 • Ako ste nesreću izazvali namjerno
 • Štetu koju ste nanijeli trećim stranama
 • Vašu materijalna štetu (npr. polomljen telefon ili bicikl)
Section separator

Vaš prihod je zaštićen u slučaju nesreće

Ako nakon nesreće pretrpite invaliditet koji vas sprečava u obavljanju aktivnosti, osiguranje će pokriti iznos naknade naveden u polisi. Naknadu ćete primati od osmog dana privremenog potpunog invaliditeta.

Troškovi liječenja u slučaju nesreće

Ako se okliznete, padnete sa bicikla ili doživite saobraćajnu nesreću i slomite ruku ili nogu dok koristite aplikaciju Glovo, osiguravajuće društvo će pokriti procenat iznosa naknade koji je naveden u polisi.

Naknada: do € 2,000.00
 • Troškovi hospitalizacije
 • Troškovi posjeta ljekaru
 • Troškovi za ljekove
 • Troškovi rendgenskih snimaka
 • Hirurški zahvati i medicinski pregledi
 • Hitan stomatološki tretman

Prelomi, iščašenja i uganuća

Osiguranje će pokriti do maksimalnog iznosa naknade navedenog u polisi za sljedeće medicinske troškove ako su nastali u roku od 30 dana od datuma nesreće.

Naknada: do € 2,000.00
Nijesu svi prelomi pokriveni osiguranjem, pogledajte Uslove i odredbe za više detalja.
 • troškovi vezani za prelom
 • iščašenje ili uganuća
 • kupovina/iznajmljivanje neophodne medicinske opreme (npr. štake, specijalne čizme za lomove itd.).

Štiti vaš prihod

Vaše osiguranje od nesreće pruža zaštitu prihoda u slučaju da nijeste u mogućnosti da obavljate svoju aktivnost nakon nesreće dok ste povezani i koristite Glovo. Troškovi smještaja, naknada, pregleda, ljekova... Vaš bolnički račun može brzo dostići prevelike iznose u slučaju nesreće. Zahvaljujući opsežnom pokriću ovog osiguranja, više ne morate brinuti o tome.

Naknada: € 15.00 dnevno, isplaćuje se maksimalno 30 dana
 • Troškovi vezani za prelom

U slučaju bolesti

Ako je riječ o nesposobnosti usljed bolesti koja te sprečava u korišćenju aplikacije za dostavljače, osiguravajuće društvo isplatiće iznos naknada naveden u tabeli polise. Primaćete naknadu najranije od osmog dana potpune nesposobnosti za rad.

Iznos naknade: najviše € 15.00 dnevno, isplaćuje se najviše 30 dana.
 • Uslov pokrića osiguranja je izvršenje najmanje 30 dostava putem aplikacije u posljednjih 8 sedmica prije nastupanja bolesti
 • Ako koristite Glovo duže od 60 dana, € 15.00 dnevno ili 75% prosječne plate (u zavisnosti od toga koja je vrijednost niža) do 30 dana
 • Ako je Glovo korišćen manje od 60 dana, € 15.00 dnevno do 30 dana

Osiguravajuće društvo neće platiti:

Medicinske troškove nastale više od 30 dana nakon nesreće Medicinske troškove nastale više od 30 dana nakon nesreće
Nijesu obuhvaćene sve vrste preloma, iščašenja i uganuća Nijesu obuhvaćene sve vrste preloma, iščašenja i uganuća
Ako nijeste radno sposobni nakon nesreće, prvih 7 dana privremenog invaliditeta Ako nijeste radno sposobni nakon nesreće, prvih 7 dana privremenog invaliditeta
Ako ste bili pod uticajem supstanci (npr. alkohola ili droga) Ako ste bili pod uticajem supstanci (npr. alkohola ili droga)
Ako ste namjerno izazvali nesreću Ako ste namjerno izazvali nesreću
Oštećenje imovine (npr. polomljeni telefon ili bicikl) Oštećenje imovine (npr. polomljeni telefon ili bicikl)
Section separator

Finansijska zaštita za vašu porodicu

Ovo osiguranje pruža finansijsku zaštitu vašim najmilijima u slučaju smrti uslijed nesreće. Ovo osiguranje vas, takođe štiti u slučaju potpunog ili djelimičnog invaliditeta uslijed nesreće.

Smrt uslijed nesrećnog slučaja

Osigurana suma pomaže da se finansijski zaštiti budućnost vaših najmilijih i održi životni standard vaše porodice.

 • U slučaju smrti u nesreći. Naknada: € 18,000.00
 • Pokriće do godinu dana kasnije. Naknada: € 18,000.00
 • Penzija za siročad. Naknada: € 9,000.00
 • Troškovi sahrane. Naknada: € 3,000.00

Repatrijacija. Članovi porodice u pratnji

Repatrijacija u državu porijekla u slučaju smrti ili potpunog invaliditeta. Osiguranje pokriva i troškove smještaja osobe u pratnji u bolnici (u slučaju hospitalizacije u trajanju od najmanje 7 dana) i/ili u slučaju repatrijacije.

Naknada za repatrijaciju: € 250.00 po danu (maks. 5 dana)
Dodatak za porodične posjete u bolnici: € 150.00 po danu (maks. 10 dana)
 • Repatrijacija
 • Članovi porodice u pratnji

Pravna pomoć

Pravni troškovi za vašu odbranu i eventualna potraživanja su pokriveni osiguranjem.

Naknada: € 5,000.00
 • Pravna pomoć

Dodatne pogodnosti

Šta ako postanete roditelj?

Rađanje ili usvajanje djeteta obično predstavlja jedan od najboljih životnih trenutaka. Ali finansijski gledano to nije uvijek lako. Nažalost, može doći do teških događaja različitih stepena ozbiljnosti pa smatramo da je i naša uloga da budemo prisutni u tim ozbiljnim trenucima, između ostalog, pružanjem finansijske podrške.

Pogodnosti: do € 570. po djetetu ili u slučaju rođenja više djece
 • Rođenje djeteta/više djece
 • Usvajanje
 • Mrtvorođenče
 • Nemedicinski troškovi za brigu o djeci
 • Čuvanje djece
 • Postporođajna depresija

U kojim situacijama ne plaćamo ako postanete roditelj?

 • Ako Glovo nije korišćen i nije ostvaren najmanji mjesečni prosjek od 30 sati tokom posljednjih 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
 • Ako su roditelji djeteta dvoje dostavljača, ukupna naknada isplaćuje se jednom.
 • Najviše 1 zahtjev u periodu od 12 mjeseci.
 • Odštetni zahtjevi koji nastanu tokom prvih 6 mjeseci rada nijesu pokriveni.

Hitni troškovi

Neke situacije zahtijevaju vaše hitne postupke, a oni brzo mogu da postanu skupi. U određenim okolnostima pomoći ćemo vam da pokrijete dio ili sve troškove nastale u hitnim slučajevima.

Pogodnosti: do € 290.00
Naknada se NEĆE oduzeti od „standardnog” pokrića u slučaju nezgode, već je riječ o dodatnim pogodnostima.
 • Smrt ili trajna nesposobnost za rad nakon nesreće tokom upotrebe aplikacije Glovo
 • Svi hitni troškovi (predujam za sahranu, pogrebne takse, itd.)

U kojim situacijama ne plaćamo u slučaju hitnih troškova?

 • Ako Glovo nije korišćen najmanje 10 sati tokom posljednjih 6 mjeseci.
 • Trebaće nam najmanje jedan dokument koji nakon događaja (npr. izvod iz matične knjige umrlih).

Potpuni ili djelimični trajni invaliditet

Ako zbog nezgode postanete trajni invalid, osiguranje će pokriti iznos naknade naveden u polisi.

Trajni potpuni invaliditet
Naknada: € 18,000.00
Trajni djelimični invaliditet
Naknada: € 18,000.00

Trajni djelimični invaliditet

Potpuni gubitak ruke ili šake 100%
Potpuni gubitak pokretnosti ramena 30%
Potpuni gubitak pokretnosti lakta ili ručnog zgloba 20%
Potpuni gubitak palca ili kažiprsta 30%
Gubitak tri prsta, koji nijesu palac ili kažiprst 30%
Gubitak palca i još jednog prsta, koji nije kažiprst 30%
Gubitak tri prsta, uključujući palac ili kažiprst 30%
Gubitak kažiprsta i drugog prsta koji nije palac 30%
Gubitak palca 30%
Gubitak kažiprsta 30%
Gubitak srednjeg, domalog ili malog prsta 30%
Gubitak dva posljednja 30%
Gubitak noge iznad koljena 100%
Gubitak noge ispod koljena ili stopala 50%
Djelimična amputacija jednog stopala, uključujući sve prste 50%
Potpuna gluvoća na jedno uvo 50%
Uklanjanje donje vilice 30%
Nezarasli prelom noge ili stopala 25%
Nesrasli prelom čašice koljena 20%
Potpuni gubitak pokretnosti kuka ili koljena 20%
Skraćivanje (najmanje 5 cm) donjeg ekstremiteta 15%
Gubitak palca na nozi 10%
Potpuni gubitak jednog oka ili prepolovljenost binokularnog vida 80%
Section separator

Imate li bilo kakva pitanja?

Odgovor je vjerovatno već u našim često postavljanim pitanjima.